Dewi Sant - Canmlwyddiant / CentenaryDewi Sant Welsh
United Church
Eglwys Unedig Gymraeg Dewi Sant


33 Melrose Avenue,
Toronto, Ontario, M5M 1Y6

Telephone: (416) 485-7583
E-mail: info@dewisant.com

Celebrating 50 Years on Melrose Avenue in 2010 / Yn Dathlu Hanner Can Mlynedd Yn Heol Melrose Yn 2010


Our Staff / Ein Staff

The Minister`s Message / Neges Y Gweinidog

Calendr Y Mis / Monthly Calendar

Dewi Sant News / Newyddion Dewi Sant

Lluniau Dewi Sant / Dewi Sant Pictures

The Link / Y Gadwyn

Women of the Church

Welsh Classes / Dosbarthiadau Cymraeg

Choirs / Corau

The Portal / Y Porth
(our links / ein dolenni)

 

Croeso / Welcome To Dewi Sant Welsh
Gwanwyn / Spring

Minister / Gweinidog
 Rev. Anne Hepburn

Organist / Organydd
Matthew Coons, B. Mus.

English Service
Each Sunday at 11:00 am

Gwasanaeth Cymraeg
Y Gwasanaeth Cymraeg Nesaf: Mehefin 04, 2017 am 7:00 y.h.

Want The Latest Dewi Sant New?
Read The Latest Email News Blast

 

© Eglwys Unedig Gymraeg Dewi Sant / Dewi Sant Welsh United Church

01 Mehefin / June 2017

Problems or comments?
Contact the webmaster